محاسبه ظرفیت انبار کانتینری و انبار سوله

محاسبه ظرفیت انبار کانتینری

بدون شک اولین سوالی که برای شما به عنوان مشتری انبار کانتینری پیش می آید، میزان فضای مورد نیاز برای اجاره است. کانتینر های مخصوص حمل و نقل کالا که در انبار کانتینری به عنوان یک اتاق در نظر گرفته شده اند بر اساس طول دسته بندی می شوند. به عنوان مثال اگر یک کانتینر استاندارد ۴۰ فوت دارای طول مفید ۱۲ متر، عرض ۲.۳ متر و ارتفاع ۲.۳ متر است. حال بر همین اساس کانتینر ۳۰ فوت دارای طول ۹ متر، کانتینر ۲۰ فوت دارای طول ۶ متر و کانتینر ۱۰ فوت دارای طول ۳ متر است. عرض و ارتفاع در انبار کانتینری ۱۰، ۲۰ و ۳۰ مانند کانتینر ۴۰ فوت است و فقط طول آن کمتر می شود.

از طرف دیگر ممکن است فقط طول و عرض و ارتفاع برای شما مهم نباشد. برای انتخاب ظرفیت مورد نیاز مطابق بار بهتر است به نکات زیر توجه نمایید.

  • کانتینر ۱۰ فوت معادل یک یا دو عدد نیسان
  • کانتینر ۲۰ فوت معادل یک خاور بار و یک نیسان
  • کانتینر ۳۰ فوت معادل یک خاور بار و دو نیسان
  • کانتینر ۴۰ فوت معادل دو خاور بار و یک نیسان

ظرفیت انبار کانتینری

با استفاده از معادل سازی فوق، انتخاب ظرفیت انبار کانتینری بسیار ساده تر و دیگر نیازی به محاسبه ظرفیت بر حسب متر مربع نیست.

لازم به ذکر است انبار سوله نیز همانند انبار کانتینری معادل سازی می شود و ظرفیت آن ثابت است. تنها تفاوت آن با انبار کانتینری تفاوت در طول و عرض انبار است.

 

تماس با کارشناسان تهران دپو

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجاره انبار کانتینری و یا انبار سوله مسقف می توانید با کارشناسان ما در تهران دپو در تماس باشید